LƯỚI LỌC BỤI NYLON

  • Sản xuất tấm lưới: tại HCM
  • Loại tấm lưới lọc bụi: Lưới lọc bụi nylon
  • Đường kính sợi lưới là 0.13mm
  • Có trọng lượng được tính là 100g/m2.
  • Khổ lưới thông dụng nhất là khổ 1m, 2.3m.
  • Một cuộn dài 100m
  • Lọc bụi thô, độ thoáng khí cao
  • Dùng trong máy nén khí và  lọc bụi máy điều hòa
Liên hệ