TẤM LỌC BỤI G3

  • Sản xuất tại xưởng TP.HCM
  • Loại tấm lưới lọc bụi: Tấm lọc bụi G3
  • Lưu lượng khí thoát qua khoản 5400m3/h
  • Nhiệt độ làm việc là 80°C
  • Hiệu suất lọc 85% theo tiêu chuẩn EN779
  • Độ dày của tấm là 21mm, 46mm là chủ yếu
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
Liên hệ