LÕI SỢI QUẤN

  • Sản xuất tại xưởng HCM
  • Loại : Lõi sợi quấn
  • Chiều dài 10inch, 20inch, 30inch, 40inch
  • Cấp độ lọc tinh tới 0.2micron
  • Sử dụng với mục đích lọc có yêu cầu khắc khe
  • Lọc sữa, lọc mắm, lọc dầu ăn, nước ép trái cây
  • Thời gian giao hàng: 1 ngày
  • Giá thành rẻ và miễn phí giao hàng tại  TP.HCM
Liên hệ