GIẤY LỌC SƠN 3 LỚP

  • Loại giấy lọc sơn: Giấy lọc sơn 3 lớp
  • Vật liệu của giấy lọc: Cellulozo
  • Hiệu suất lọc sơn đạt được trên 98%
  • Kích thước 1x10m, 1.2x10m
  • Thời gian giao hàng: Trong ngày
  • 2 lớp giấy lọc và 1 lớp màng bằng bông
  • Khả năng hấp thụ sơn cao gấp 2 lần so với vật liệu thường
Liên hệ